โปรแกรมตรวจสุขภาพ

ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ

SMART PROGRAM

 • อายุน้อยกว่า 30 ปี
 • ราคาโปรโมชั่น 2,850 บาท

  ราคาปกติ 4,750

  ADVANCE PROGRAM

 • อายุ 30-40 ปี
 • ราคาโปรโมชั่น 4,200 บาท

  ราคาปกติ 7,020

  SPECIAL PROGRAM

 • อายุมากกว่า 40 ปี สำหรับสุภาพบุรุษ
 • ราคาโปรโมชั่น 8,200 บาท

  ราคาปกติ 13,670

  SPECIAL PROGRAM

 • อายุมากกว่า 40 ปี สำหรับสุภาพสตรี
 • ราคาโปรโมชั่น 11,400 บาท

  ราคาปกติ 19,070

  CANCER SCREENING PROGRAM

 • สำหรับสุภาพบุรุษ
 • ราคาโปรโมชั่น 4,750 บาท

  ราคาปกติ 7,950

  CANCER SCREENING PROGRAM

 • สำหรับสุภาพสตรี
 • ราคาโปรโมชั่น 8,450 บาท

  ราคาปกติ 14,150

  PRE-WEDDING PROGRAM

 • สำหรับสุภาพบุรุษ
 • ราคาโปรโมชั่น 3,000 บาท

  ราคาปกติ 5,100

  PRE-WEDDING PROGRAM

 • สำหรับสุภาพสตรี
 • ราคาโปรโมชั่น 3,300 บาท

  ราคาปกติ 5,500

  AFTERNOON CHECK UP PROGRAM

 • บุคคลทั่วไป
 • ราคาโปรโมชั่น 3,300 บาท

  ราคาปกติ 5,620

  ศูนย์สมอง

  แพ็กเกจตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมอง

 • อายุ 50 ปีขึ้นไป
 • ราคาโปรโมชั่น 3,000 บาท

  ราคาปกติ 3,390

  โปรโมชั่น ตรวจหาความเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมอง

 • สำหรับบุคคลทั่วไป
 • ราคาโปรโมชั่น 4,000 บาท

  ราคาปกติ 6,000

  แพ็กเกจตรวจหาความเสี่ยงภาวะสมองเสื่อม

 • สำหรับบุคคลทั่วไป
 • ราคาโปรโมชั่น 2,800 บาท

  ราคาปกติ 3,130

  ศูนย์หัวใจ

  แพ็กเกจตรวจสุขภาพหัวใจ 1

 • บุคคลทั่วไป
 • ราคาโปรโมชั่น 6,400 บาท

  ราคาปกติ 8,380

  แพ็กเกจตรวจสุขภาพหัวใจ 2

 • บุคคลทั่วไป
 • ราคาโปรโมชั่น 6,800 บาท

  ราคาปกติ 8,730

  แพ็กเกจตรวจสุขภาพหัวใจ 3

 • บุคคลทั่วไป
 • ราคาโปรโมชั่น 7,200 บาท

  ราคาปกติ 10,070

  แพ็กเกจตรวจสุขภาพหัวใจ 4

 • บุคคลทั่วไป
 • ราคาโปรโมชั่น 9,100 บาท

  ราคาปกติ 11,040

  ศูนย์กระดูกและข้อ

  แพ็กเกจตรวจสุขภาพกระดูกและตรวจกระดูกพรุน

 • สำหรับบุคคลทั่วไป (อายุ 20 ปีขึ้นไป)
 • ราคาโปรโมชั่น 2,700 บาท

  ราคาปกติ 3,020

  แพ็กเกจผ่าตัดรักษาโรคนิ้วล็อค

 • สำหรับบุคคลทั่วไป
 • ราคาโปรโมชั่น 11,700 บาท

  ราคาปกติ 13,740

  โปรแกรมผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข้าเทียม

 • *เฉพาะแพทย์ที่ร่วมโครงการเท่านั้น
 • 185,000 บาท

  185,000 บาท (ต่อข้าง)

  แพ็กเกจผ่าตัดหลังโดยใช้กล้อง

 • *เฉพาะแพทย์ที่ร่วมโครงการเท่านั้น
 • 160,000 บาท

  ศูนย์สูติ-นรีเวช

  แพ็กเกจคลอดแบบเหมาจ่าย

 • สำหรับสุภาพสตรี
 • 38,900 บาท

  แบบปกติ (3 วัน 2 คืน)